vindt twents zitmaaier team op youtube vindt twents zitmaaier team op youtube

twents zitmaaier team

Het Twents Zitmaaier Team oftewel T.Z.T. Het Twents Zitmaaier Team is ontstaan bij de invoering van het “Overijssels Kampioenschap”. Al snel bleek dat de organisatie door alleen de rijders zelf niet meer te combineren was met het racen. Een aantal personen is toen opgestaan en hebben de organisatie op zich genomen met als gevolg het “Twents Zitmaaier Team”.

Het T.Z.T. heeft als doel de belangen van de zitmaaierrijders te behartigen en de sport zitmaaierracen te promoten. Op 22 december 2011 is de vereniging twents zitmaaier team opgericht, dit om de continuïteit te waarborgen en om als officiële instantie naar buiten te kunnen treden. 

Het in een vereniging onderbrengen van de organisatie heeft een groot aantal voordelen, de belangrijkste daarbij zijn:

  • Het hebben van een formeel orgaan, de vereniging, waarop rijders en andere belangstellenden terug kunnen vallen; daarmee de continuïteit (waar)borgend.
  • Het waar mogelijk intensiveren en structureren van veiligheidsaspecten de sport betreffende.
  • Het op een gestructureerde wijze dienen van belangen, voor zowel de actieve (rijder) als de passieve geïnteresseerde.
  • De mogelijkheid als vereniging op te treden naar gemeente(n) ten behoeve van terreinmogelijkheden, organisaties, etc
  • De mogelijkheden tot uitdieping en verbreding van deze tak van sport d.m.v. acquisitie, representativiteit, sponsormogelijkheden etc. 

Zoals bij een vereniging gebruikelijk is heeft ook het twents zitmaaier team een dagelijks bestuur, de leden van het dagelijkse bestuur en de algemene leden zijn te vinden onder contact > organisatie. Binnen de vereniging wordt er gewerkt aan de hand van het huishoudelijk reglement, dit huishoudelijkreglement is op te vragen bij het bestuur. In het huishoudelijk reglement zijn de o.o.a. de functieomschrijvingen van de bestuursleden omschreven alsmede de regels omtrend vergaderingen en benoeming van nieuwe bestuurs- of commissieleden.

Het T.Z.T. begeleidt het “Overijssels Kampioenschap” en ziet er op toe dat deze wedstrijden eerlijk en veilig verlopen. De “Rijdersraad”, bestaande uit 5 rijders, adviseert het T.Z.T. over de technische mogelijkheden van de machines en de toestand van de baan. Op deze manier zorgen wij er met elkaar voor dat de zitmaaierraces zo veilig mogelijk verlopen.

Niet alleen behartigen wij de belangen van de rijders maar ook die van organisaties van evenementen, zo kunnen wij bijvoorbeeld een volledige zitmaaierrace organiseren waarbij de organisatie van het evenement alleen nog maar het terrein en de benodigde vergunningen en verzekeringen hoeft te regelen.

Graag heten wij u t.z.t van harte welkom tijdens een zitmaaierrace.

Mocht u na het bekijken van de informatie nog vragen hebben stelt u deze dan gerust op via het  contactformulier.